PROGRAM ADVOKASI DI SM AGAMA MAHMUDIAH KUALA BERANG

Aktiviti terkini | 21 Julai 2018

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Kuala Berang

Tujuan Aktiviti :
• Memberi pendedahan tentang keselamatan melayari internet.

Kelebihan Aktiviti :
• Melahirkan pengguna yang celik terhadap teknologi dan kandungan media baru (bijak internet)
• Mewujudkan rasa tanggungjawab dalam kalangan pengguna Internet supaya beretika dan prihatin terhadap pengguna yang lain
• Memberi pendidikan kepada pengguna internet tentang kepentingan kawal selia kendiri
• Mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pengguna melayari internet

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :